(03-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
60
03-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

బ్లఫ్ మాస్టర్ 8,498 10,394 10,244 5,614
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 6,392 10,158 10,226 8,172
సంధ్య 70

(1,24,265)

పడి పడి లేచే మనసు 8,498 12,607 12,489 9,096
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఇదం జగత్ 4,041 8,968 6,255 5,110
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 12,032 17,370 14,612 14,681
సప్తగిరి

(71,010)

ఇష్టంగా 4,914 4,709 4,195 1,769
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 21,623 31,673 31,282 35,379
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 9,597 6,028 7,669 7,983

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here