ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ (11-01-2020)

0
7974
RTC-X-Roads-Jan11-2020
11-01-2020 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,47,552)

సరిలేరు నీకెవ్వరు ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్
దేవి 70

(1,58,682)

దర్బార్ 35,984 65,380 89,550 1,15,462
సంధ్య 70

(1,59,331)

సరిలేరు నీకెవ్వరు ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్
సంధ్య 35

(1,28,135)

సరిలేరు నీకెవ్వరు ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్
శ్రీ మయూరి

(87,031)

ప్రతిరోజూ పండగే 11,362 20,435 33,224 28,370
సప్తగిరి

(71,010)

తానాజీ 9,115 17,600 21,909 39,541
శాంతి

(96,907)

సరిలేరు నీకెవ్వరు ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్
తారకరామా

( 98,321)

సరిలేరు నీకెవ్వరు ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్ ఫుల్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here