07-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 15,952 26,326 28,578 18,418
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 7,952 10,926 7,853 6,722
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 6,973 7,455 9,104 6,015
సంధ్య 35

(1,00,413)

అక్కడొకడుంటాడు 8,895 9,021 7,829 11,311
శ్రీ మయూరి

(87,031)

గేమర్ 2,675 2,612 3,066 2,066
సప్తగిరి

(71,010)

మణికర్ణిక 3,959 6,967 4,759 4,013
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 7,328 7,450 7,992 5,231
తారకరామా

( 86,453)

మణికర్ణిక 2,760 5,490 3,557 3,381