(22-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
53
22-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 38800 67048 90496 98314
దేవి 70

(1,30,904)

మారి 2 4680 6356 6274 3887
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 11491 18336 16438 10423
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఎన్ టీ ఆర్ 9089 10023 10293 6150
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 8439 7921 9082 6700
సప్తగిరి

(71,010)

పేట 11830 12804 11626 9948
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 11029 17608 14764 15809
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 2129 3281 4549 5784

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here