(17-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
68
17-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 83540 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,30,904)

మారి 2 6148 11328 8742 8318
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 11897 24546 35245 18014
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఎన్ టీ ఆర్ 7182 14363 17613 10932
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 8698 11388 6786 10366
సప్తగిరి

(71,010)

పేట 14692 28892 27324 22699
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 8947 16761 22329 27388
తారకరామా

( 86,453)

F2 27020 56056 80729 70594

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here