(31-12-2018) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
45
31-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

బ్లఫ్ మాస్టర్ 6,076 9,836 7,988 7,532
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 5,582 14,556 10,368 14,654
సంధ్య 70

(1,24,265)

పడి పడి లేచే మనసు 14,741 20,299 11,767  12,460
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఇదం జగత్ 5,522 6,468 5,622 1,699
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 14,552 17,135 10,869 13,308
సప్తగిరి

(71,010)

ఇష్టంగా 5,477 6,288 2,238 1,185
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 14,822 37,762 29,176  25,716
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 8,163 10,765 17,321 25,320

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here