06-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 38,332 66,334 90,762 1,15,426
దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) (3D) 2,608 7,036 14,734 27,534
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 11,532 24,288 18,426 28,350
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 6,601 17,630 17,973 19,604
శ్రీ మయూరి

(87,031)

రోషగాడు 3,520 6,045 4,325 5,392
సప్తగిరి

(71,010)

ఆపరేషన్ 2019 8,113 13,489 12,380 6,761
శాంతి

(76,177)

 అరవింద సమేత 3,310 6,681 4,782 6,330
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) (3D) 6,484 11,984 25,386 48,762