(09-11-2018) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
91
09-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 11534 19750 17152 15554
దేవి 70

(1,30,904)

సవ్యసాచి 11692 17034 12746 15006
సంధ్య 70

(1,24,265)

థుగ్స్ అఫ్ హిందుస్థాన్ 7651 12923 13938 14306
సంధ్య 35

(1,00,413)

అదుగో 6309 5142 6504 5307
శ్రీ మయూరి

(87,031)

కర్త కర్మ క్రియ 4266 5676 4635 3791
సప్తగిరి

(71,010)

థుగ్స్ అఫ్ హిందుస్థాన్ 13140 13635 13399 15417
శాంతి

(76,177)

సర్కార్ 18692 32337 28509 36170
తారకరామా

( 86,453)

థుగ్స్ అఫ్ హిందుస్థాన్ 9846 13133 20167 36195

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here