(28-10-2018) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
67
28-10-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 22542 58494 77740 40820
దేవి 70

(1,30,904)

బంగారి బాలరాజు 2980 5958 5136 2810
సంధ్య 70

(1,24,265)

హలో గురు ప్రేమ కోసమే 28082 61347 89239 39834
సంధ్య 35

(1,00,413)

పందెంకోడి 2 15758 32520 45251 24964
శ్రీ మయూరి

(87,031)

2 ఫ్రెండ్స్ 1900 4242 2932 1921
సప్తగిరి

(71,010)

వీర భోగ వసంత రాయలు  6688 10561 13794 9297
శాంతి

(76,177)

ఐశ్వర్యాభిమస్తు 4833 7540 8748 5866
తారకరామా

( 86,453)

రథం   4737 7636 8897 5725

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here