30-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
68
30-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

జయదేవ్ 16398 11865 10279 9044
దేవి 70

(1,20,902)

వైరస్ 15059 18996 13062 14448
సంధ్య 70

(1,02,622)

ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 16608 23686 15969 20945
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 35866 47155 55400 52026
శాంతి

(76,177)

ఖయ్యుమ్ భాయ్ 15982 10226 8166 3620
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 5923 10570 9177 9044
శ్రీ మయూరి

(73,037)

మరకతమని 4517 7926 8354 11531
తారకరామా

( 75,761)

ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నో షో 16,474 4196 4629

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here