05-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 15,280 33,522 34,980 24,598
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 8,742 13,154 9,456 7,618
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 6,195 12,046 9,520 4,659
సంధ్య 35

(1,00,413)

అక్కడొకడుంటాడు 8,859 5,364 6,268 7,749
శ్రీ మయూరి

(87,031)

గేమర్

బిచ్చగాడ మజాకా

1,771

 

2,589

 

 

4,518

 

2,368

సప్తగిరి

(71,010)

మణికర్ణిక 6,143 6,902 8,212 4,522
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 9,820 9866 9581 5320
తారకరామా

( 86,453)

మణికర్ణిక 2,856 8,355 5,126 4,631