(02-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
89
02-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

బ్లఫ్ మాస్టర్ 8,214 11,880 13,764 8,212
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 5,714 10,000 13,386 8,044
సంధ్య 70

(1,24,265)

పడి పడి లేచే మనసు 12,712 10,716 16,987 10,716
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఇదం జగత్ 5,698 9,514 5,284 3,202
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 13,608 25,559 17,399 24,493
సప్తగిరి

(71,010)

ఇష్టంగా 5,769 5,291 3,255 1,695
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 20,122 39,784 36,633 42,033
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 9,586 9,135 11,106 11,292

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here