05-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 44,230 64,978 71,706 92,792
దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) (3D) 1,678 15,302 10,540 13,686
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 12,682 14,863 15,490 16,877
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 16,397 25,113 22,156 21,678
శ్రీ మయూరి

(87,031)

రోషగాడు 4,414 4,332 4,643 3,209
సప్తగిరి

(71,010)

ఆపరేషన్ 2019 8,948 9,933 8,865 6,675
శాంతి

(76,177)

 అరవింద సమేత 4,463 5,051 4,659 3,949
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) (3D) 7,909 11,862 12,561 21,770