30-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ 28092 55446 64872 33238

దేవి 70

(1,26,986)

ప్రాజెక్ట్ జెడ్  15242 13466 17030 7204
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 13188 16331 19453 6254

సంధ్య 35

(84,015)

ఒక్క క్షణం 35513 35494 47764 17920

శ్రీ మయూరి

(73,037)

2 కంట్రీస్ 8137 11900 10873 10268

సప్తగిరి

(71,010)

జ్యూమాంజి 17186 25236 27755 26975

శాంతి

(76,177)

హలో 18310 25419 29417 36877
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 14029 20906 24623 48078