27-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
42
27-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ 40760 67278 74930 68192

దేవి 70

(1,26,986)

మళ్ళీ రావా 5138 5546 4560 8064
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 9536 17089 16138 19981

సంధ్య 35

(84,015)

ఇ..ఈ.. 5944 6793 5179 4076

శ్రీ మయూరి

(73,037)

ఆక్సిజన్ 3751 6311 2603 2176

సప్తగిరి

(71,010)

గృహం 7900 7278 5528 2558

శాంతి

(76,177)

హలో 23089 26759 29081 21874
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 10464 17455 22456 42006

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here