25-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
54
25-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

దేవి 70

(1,26,986)

మళ్ళీ రావా 7683 22760 20475 16334
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 17052 62474 87301 75076

సంధ్య 35

(84,015)

ఇ..ఈ.. 7346 14209 11092 9812

శాంతి

(76,177)

హలో 34535 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 73393

సప్తగిరి

(71,010)

గృహం 4416 12255 11676 8620

శ్రీ మయూరి

(73,037)

హలో 21690 68478 హౌస్-ఫుల్ 58639
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 27895 74303 హౌస్-ఫుల్ 74897

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here