ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ (06/03/17)

0
38
06-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

విన్నర్ 10,648 18,878 15,838  13,528
దేవి 70

(98,642)

ఓం నమో వెంకటేశాయ 4,716 10,970 12,796  8,672
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  19,153 29,183 15,446 25,869
సంధ్య 35

(79,685)

గుంటూరోడు 14,140 23,813 20,612  17,120
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 4,244 8,421 10,132  10,139
సప్తగిరి

(53,750)

యమన్ 3,536 7,377 3,693 3,320
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 7,151 14,791 9,015  10,447
తారకరామా

(67,911)

గుంటూరోడు  7,869 11,934 9,129 6,102

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here