(10-02-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
1027
10-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 17,292 62,190 1,08,402 44,338
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 8,884 12,192 19,420 12,130
సంధ్య 70

(1,24,265)

యాత్ర 21,497 41,325 57,412 34,531
సంధ్య 35

(1,00,413)

అమావాస్య 6,500 11,320 13,470 5,436
శ్రీ మయూరి

(87,031)

అలిట 4,980 12,409 15,607 8,172
సప్తగిరి

(71,010)

సీమరాజ 5,316 22,855 12,409 6,083
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 5,604 12,613 22,855 9,473
తారకరామా

( 86,453)

అలిట 1,800 4,493 3,650 5,555

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here