(09-02-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
1032
09-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 16,064 43,928 53,085 57,764
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 7,216 12,136 8,765 9,714
సంధ్య 70

(1,24,265)

యాత్ర 27,433 41,474 44,962 70,557
సంధ్య 35

(1,00,413)

అమావాస్య 6,245 11,573 9,220 5,159
శ్రీ మయూరి

(87,031)

అలిట 6,895 9,867 9,820 12,551
సప్తగిరి

(71,010)

సీమరాజ 7,999 12,078 9,853 6,520
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 7,952 14,389 9,652 11,586
తారకరామా

( 86,453)

అలిట 4,420 3,388 4,884 3,681

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here