(04-02-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
51
04-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 18,870 39,730 41,626 32,548
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 11,568 18,682 12,826 13,146
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 7,932 12,621 10,475 4,925
సంధ్య 35

(1,00,413)

అక్కడొకడుంటాడు 9,739 13,468 3,908 2,278
శ్రీ మయూరి

(87,031)

గేమర్

బిచ్చగాడ మజాకా

2,866

 

7,221

 

 

3,576

 

2,679

సప్తగిరి

(71,010)

మణికర్ణిక 6,656 9,266 9,762 4,688
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 12,804 16,200 10,992 7,394
తారకరామా

( 86,453)

మణికర్ణిక 4,709 7,084 5,005 4,789

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here