(23-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
36
23-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 33844 50744 77004 68354
దేవి 70

(1,30,904)

మారి 2 6010 8122 6604 6170
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 9287 14775 14798 8450
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఎన్ టీ ఆర్ 6845 9529 9502 6574
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 5980 9872 5389 6321
సప్తగిరి

(71,010)

పేట 8370 10150 11403 6827
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 8779 13097 12267 15018
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 3937 4884 3801 5172

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here