(21-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
78
21-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 37814 72040 99684 101762
దేవి 70

(1,30,904)

మారి 2 6192 8560 5230 6386
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 13439 16809 16775 11218
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఎన్ టీ ఆర్ 7689 10825 10544 7396
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 6749 8155 5929 9432
సప్తగిరి

(71,010)

పేట 10618 13830 11960 9072
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 9237 11792 12659 14141
తారకరామా

( 86,453)

F2 14711 17129 14353 19404

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here