(19-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
60
19-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 58020 109684 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,30,904)

మారి 2 6594 10150 7842 10404
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 16347 23140 25264 28720
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఎన్ టీ ఆర్ 7749 16004 19543 19598
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 9607 12246 14032 14648
సప్తగిరి

(71,010)

పేట 14904 22104 19168 28621
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 10002 20087 26777 38304
తారకరామా

( 86,453)

F2 25966 50795 69635 79703

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here