(16-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
83
16-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,30,904)

వినయ విధేయ రామ 7,020 28,182 41,090  20,922
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 15,455 34,176 43,863 24,607
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఎన్ టీ ఆర్ 8,345 2,2141 40,356  21,695
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 4,935 12,476 13,633  14,882
సప్తగిరి

(71,010)

పేట 14,830 33,717 41,300 41,935
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 7,466 26,857 35,554 33,235
తారకరామా

( 86,453)

F2 36,183 82,700 హౌస్-ఫుల్  81,755

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here