(08-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
62
08-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 6944 6026 8062 4564
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 6378 7274 6194 6484
సంధ్య 70

(1,24,265)

అజయ్ గాడు పాస్ అయ్యాడు 15276 2376 2103 946
సంధ్య 35

(1,00,413)

మారి 2 14417 18262 16975 10363
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 14865 18436 12293 15691
సప్తగిరి

(71,010)

బంబుల్బీ 4339 7011 3280 2135
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 16549 26932 23943 27559
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 8775 7321 6923 6767

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here