(01-01-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
130
01-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

బ్లఫ్ మాస్టర్ 5,900 23,156 26,038 15,988
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 11,674 52,348 82,716 36,360
సంధ్య 70

(1,24,265)

పడి పడి లేచే మనసు 15,742 67,169 98,677 35,518
సంధ్య 35

(1,00,413)

ఇదం జగత్ 5,439 13,446 14,314 6,686
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 13,211 58,932 70,223 48,419
సప్తగిరి

(71,010)

ఇష్టంగా 2,636 7,044 7,671 2,504
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 16,284 హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 6,724 45,951 67,310 41,428

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here