18-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 6350 18468 12452 6849
దేవి 70

(1,30,904)

ఒడియన్ 6198 14416 10996 3988
సంధ్య 70

(1,24,265)

సముద్ర పుత్రుడు 9059 22854 20100 14816
సంధ్య 35

(1,00,413)

కవచం 9669 12839 11176 5851
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 15337 31073 26450 35396
సప్తగిరి

(71,010)

టాక్సీవాలా 3892 6933 5019 5272
శాంతి

(76,177)

భైరవ గీత 2794 5594 4090 1838
తారకరామా

( 86,453)

ఆక్వామాన్ 4040 6499 5997 3280