17-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 9126 14986 13262 10002
దేవి 70

(1,30,904)

ఒడియన్ 6904 10902 7739 5352
సంధ్య 70

(1,24,265)

సముద్ర పుత్రుడు 11796 22405 21708 19740
సంధ్య 35

(1,00,413)

కవచం 9737 14670 13586 8604
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 15194 23721 28189 34428
సప్తగిరి

(71,010)

టాక్సీవాలా 4309 5839 4430 3221
శాంతి

(76,177)

భైరవ గీత 3864 5078 6227 5216
తారకరామా

( 86,453)

ఆక్వామాన్ 6271 5923 6883 4536