26-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
44
26-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ 58898 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

దేవి 70

(1,26,986)

మళ్ళీ రావా 2798 13110 10016 5342
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 11820 26093 33897 35016

సంధ్య 35

(84,015)

ఇ..ఈ.. 6241 9698 6843 4359

శాంతి

(76,177)

హలో 25512 57768 55966 49285

సప్తగిరి

(71,010)

గృహం 7568 10905 8589 6051

శ్రీ మయూరి

(73,037)

ఆక్సిజన్ 3550 5596 6639 3120
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 13058 41809 57803 73790

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here