03-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
50
03-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఖాకీ 13,912 37,324 53,380 38,746

దేవి 70

(1,26,986)

ఇంద్రసేనా 6,510 15,008 19,754 12,274
సంధ్య 70

(1,02,331)

జవాన్ 33,559 59,263 86,617 50,727

సంధ్య 35

(84,015)

గృహం 15,633 32,093 56,805 29,491

శాంతి

(76,177)

ఆక్సిజన్ 9,624 25,222 36,795 19,953

సప్తగిరి

(71,010)

నెపోలియన్ 2,666 4,236 4,162 1,893

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 3,935 12,903 16,762 7,979
తారకరామా

( 75,761)

జవాన్ 13,829 18,508 23,950 14,584

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here