10-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 14018 18466 19114 23144

దేవి 70

(1,26,986)

అదిరింది 40,100 53,422 59,818 76,544
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 11,530 17,642 9,508 9,841

సంధ్య 35

(84,015)

డిటెక్టివ్ 24,311 25,615 25,068 23,123

శాంతి

(76,177)

ఒక్కడు మిగిలాడు 23,182 12,550 9,973 12,968

సప్తగిరి

(71,010)

C/O సూర్య 18,164 20,358 13,093 16,445

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 9,717 23,113 24,186 35,793
తారకరామా

( 75,761)

అదిరింది 22,171 23,448 24,525 30,167