07-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 15,416 28,174 21,344 16,648

దేవి 70

(1,26,986)

ఏంజెల్  11,094 14,310 11,480 9,738
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 16,598 25,188 15,731 12,352

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 5,558 6,796 6,523 3,852

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 9,538 11,283 7,885 5,350

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 8,002 10,101 7,004 8,088

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 26,380 43,452 35,595 54,219
తారకరామా

( 75,761)

థోర్ 6,423 8,621 9,641 11,212