25-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

జై లవ కుశ 21,530 36,217 37,445 56,549

దేవి 70

(1,26,986)

ఫిదా 2,681 5,829 6,429 6,176
సంధ్య 70

(1,02,622)

ఆనందో బ్రహ్మ 2,887 6,199 5,250 4,075

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 23,953 36,600 44,224 42,431

శాంతి

(76,177)

జై లవ కుశ 7,357 9,687 13,262 16,544

సప్తగిరి

(71,010)

కింగ్స్ మాన్ 4,099 5,707 6,002 3,649

శ్రీ మయూరి

(73,037)

అర్జున్ రెడ్డి 5,020 9,170 5,117 5,910
తారకరామా

( 75,761)

జై లవ కుశ 10,073 21,181 18,023 19,106