12-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 11,710 19,344 18,075  13,006
దేవి 70

(1,19,096)

నైజాం సర్కరోడా 2,027 3,024 2,053  1,640
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 10,510 17,950 14,441 11,041
సంధ్య 35

(84,015)

మేడ మీద అబ్బాయి 20,021 22,225 22,660 17,732
శాంతి

(76,177)

యుద్ధం శరణం 12,108 15,097 14,014 10,052
సప్తగిరి

(71,010)

ఇట్ 7,617 9,357 6,743 3,769
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 16,147 22,468 19,553 17,010
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 9,566 11,636 16,738 11,887