09-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 17,269 33,188 33,509 48,274
దేవి 70

(1,19,096)

నైజాం సర్కరోడా 2,498 4,658 2,700 2,080
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 15,217 22,872 24,419 28,417
సంధ్య 35

(84,015)

మేడ మీద అబ్బాయి 29,792 36,776 35,124 42,990
శాంతి

(76,177)

యుద్ధం శరణం 25,349 35,688 42,214 53,823
సప్తగిరి

(71,010)

ఇట్ 10,749 13,845 8,597 8,597
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 22,985 34,175 25,652 42,460
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 20,203 33,900 26,409 32,293