07-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 10645 17775 15545  13963
దేవి 70

(1,19,096)

ఆనందో బ్రహ్మ 7988 15302 10121  13437
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 19689 26160 22321 18730
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 9063 14122 12502  7168
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి 8892 9702 9269  11525
సప్తగిరి

(71,010)

విఐపి-2 5904 8011 5405  4135
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 16764 26854 19978 20865
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 15974 16113 15067  17193