12-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 41,081 93,601 హౌస్-ఫుల్ 1,12,074
దేవి 70

(98,642)

వెంకటాపురం 19,275 22,043 18,855 32,258
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 63,143 62,249 1,01,880 84,857
సంధ్య 35

(79,685)

రాధా హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 53,980 77,648
శాంతి

(68,537)

సర్కార్ – 3 (హిందీ) 7,691 7,676 7,456 12,268
సప్తగిరి

(53,750)

రక్షకభటుడు 15,827 12,700 9,083 4,204
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ఏలియన్ కోవెనెంట్ (తెలుగు) 10,422 14,086 13,341 8,981
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 13,766 42,330 45,101 58,980