20-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

నేనో రకం 8,438 14,735 8,416 7,240
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 2,162 7,273 4,396 1,557
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  9,885 23,906 10,155 9,472
సంధ్య 35

(79,685)

హ్యాపీ బర్త్ డే 2,413 3,876 2,176 1,247
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 6,856 10,209 11,385 9,031
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 5,013 8,050 5,292 5,217
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పిచ్చిగా నచ్చావ్ 1,765 3,406 2,093 1,768
తారకరామా

(67,911)

మెషీన్ (హిందీ) 2,643 5,148 5,157 3,959