05-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 16,016 24,878 17,172 15,078
దేవి 70

(98,642)

అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు 12,644 19,177 22,702 15,695
సంధ్య 70

(1,02,622)

ధ్రువ 11,621 24,070 17,976 16,079
సంధ్య 35

(79,685)

నాన్ననేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ 7,257 11,498 7,189 7,330
శాంతి

(59,707)

సప్తగిరి  ఎక్స్ ప్రెస్ 9,161 12,712 8,260 7,130
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 5,112 5,397 5,663 5,426
శ్రీ మయూరి

(55,767)

వంగవీటి

మన్యం పులి

4,651

 

 

7,760

 

4,010

 

3,300

తారకరామా

(59,991)

దంగల్ 7,590 10,356 7,939 11,783