(01-02-2019) ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్  *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్)

0
42
01-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 19,416 39,064 42,298 51,490
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 11,686 13,532 12,756 14,186
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 5,664 10,210 7,706 6,665
సంధ్య 35

(1,00,413)

అక్కడొకడుంటాడు 18,713 8,923 17,933 1,705
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 9,257 6,783 6,451 6,305
సప్తగిరి

(71,010)

మణికర్ణిక 6,880 7,797 9,461 10,104
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 8,048 10,180 9,000 5,881
తారకరామా

( 86,453)

మణికర్ణిక 4,169 7,252 7,477 14,942

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here