29-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ 24834 48882 50934 47248

దేవి 70

(1,26,986)

ప్రాజెక్ట్ జెడ్  నో షో 22634 19822 15440
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 4405 6138 7840 6759

సంధ్య 35

(84,015)

ఒక్క క్షణం 17642 24794 30503 33713

శ్రీ మయూరి

(73,037)

2 కంట్రీస్ 19008 18746 16585 10672

సప్తగిరి

(71,010)

జ్యూమాంజి 18585 27075 22835 28323

శాంతి

(76,177)

హలో 12676 21833 20865 21235
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 8374 12769 24849 26676