ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్ (11/01/17)

0
188
11-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 9,211 7,046 8,098 6,149
దేవి 70

(98,642)

ఖైదీ నెంబర్ 150 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 70

(1,02,622)

ఖైదీ నెంబర్ 150 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(79,685)

ఖైదీ నెంబర్ 150 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(59,707)

ఖైదీ నెంబర్ 150 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 5,921 5,398 4,516  3,942
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ఖైదీ నెంబర్ 150 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

(59,991)

ఖైదీ నెంబర్ 150 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here