03-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 43,076 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 1,01,702
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 10,406 30,582 42,182 21,448
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 6,462 20,776 32,345 10,965
సంధ్య 35

(1,00,413)

అక్కడొకడుంటాడు 9,189 5,448 5,186 3,733
శ్రీ మయూరి

(87,031)

గేమర్

బిచ్చగాడ మజాకా

1,781

 

5,434

 

 

5,750

 

1,962

సప్తగిరి

(71,010)

మణికర్ణిక 8,431 20,641 30,336 11,085
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 9,446 18,196 31,074 16,967
తారకరామా

( 86,453)

మణికర్ణిక 5,491 21,442 47,180 19,465