30-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 115726 117276 119226 హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) (3D) 11012 13770 37298 73148
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 12408 21491 20348 19587
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 52061 70397 79650 హౌస్-ఫుల్
శ్రీ మయూరి

(87,031)

స్టూడెంట్ పవర్ 2095 3918 2510 209
సప్తగిరి

(71,010)

రంగు 3396 4526 2694 1676
శాంతి

(76,177)

2.0 20667 29052 49118 77050
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) (3D) 11522 16746 38824 70918