28-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 4,070 10,046 5,484 3,642
దేవి 70

(1,30,904)

అమర్ అక్బర్ ఆంథోనీ 6,190 9,634 6,244 4,654
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 16,204 24,908 22,298 18,286
సంధ్య 35

(1,00,413)

లా 4,770 4,316 2,593 826
శ్రీ మయూరి

(87,031)

24 కిస్సెస్ 4,336 6,702 5,620 2,847
సప్తగిరి

(71,010)

రంగు 4,723 5,118 2,985 1,415
శాంతి

(76,177)

శరభ 4,944 8,331 4,585 2,041
తారకరామా

( 86,453)

టాక్సీవాలా 5,288 5,092 2,375 5,604