26-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 4734 7742 7056 4072
దేవి 70

(1,30,904)

అమర్ అక్బర్ ఆంథోనీ 6156 10792 8826 5304
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 21672 38691 32493 30482
సంధ్య 35

(1,00,413)

లా 4585 3960 3621 1738
శ్రీ మయూరి

(87,031)

24 కిస్సెస్ 6942 8194 6157 5811
సప్తగిరి

(71,010)

రంగు 5942 5823 4631 2267
శాంతి

(76,177)

శరభ 4528 8274 5664 5424
తారకరామా

( 86,453)

టాక్సీవాలా 4476 6235 4885 4278