10-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 14104 28132 29150 27298
దేవి 70

(1,30,904)

సవ్యసాచి 15012 27006 20044 31198
సంధ్య 70

(1,24,265)

థుగ్స్ అఫ్ హిందుస్థాన్ 7134 10668 16722 22771
సంధ్య 35

(1,00,413)

అంత వి చిత్రం

అదుగో

7638

 

 

11939

 

9225

 

4875

శ్రీ మయూరి

(87,031)

కర్త కర్మ క్రియ 4942 7664 4260 4935
సప్తగిరి

(71,010)

థుగ్స్ అఫ్ హిందుస్థాన్ 12222 17730 12068 13204
శాంతి

(76,177)

సర్కార్ 27947 41876 43214 53634
తారకరామా

( 86,453)

థుగ్స్ అఫ్ హిందుస్థాన్ 11338 18210 22654 47702