02-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 9,170 14,026 12,126 12,560
దేవి 70

(1,30,904)

సవ్యసాచి హౌస్-ఫుల్ 1,26,656 1,07,680 హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 70

(1,24,265)

హలో గురు ప్రేమ కోసమే 7,810 10,897 9,861 11,036
సంధ్య 35

(1,00,413)

పందెంకోడి 2 5,506 8,116 9,500 5,814
శ్రీ మయూరి

(87,031)

కథానాయకులు

రెడ్ మిర్చి

1,878

 

 

4,232

 

2,968

 

2,110

సప్తగిరి

(71,010)

వీర భోగ వసంత రాయలు  3,389 3,519 2,220 981
శాంతి

(76,177)

దేశదిమ్మరి 4,403 2,069 1,793 927
తారకరామా

( 86,453)

సవ్యసాచి 51,263 27,859 37,853 54,048