05-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఖాకీ 10,488 19,960 16,394 17,144

దేవి 70

(1,26,986)

ఇంద్రసేనా 7,206 14,396 9,096 6,714
సంధ్య 70

(1,02,331)

జవాన్ 17,744 32,395 29,833 15,717

సంధ్య 35

(84,015)

గృహం 19,839 19,609 15,189 13,645

శాంతి

(76,177)

ఆక్సిజన్ 12,195 18,203 18,995 11,675

సప్తగిరి

(71,010)

నెపోలియన్ 2,940 2,883 2,666 2,811

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 4,931 6,634 4,901 3,638
తారకరామా

( 75,761)

జవాన్ 8,604 13,197 6,028 8,108