04-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఖాకీ 8,796 18,076 14,306 19,404

దేవి 70

(1,26,986)

ఇంద్రసేనా 7,370 13,318 10,056 8,652
సంధ్య 70

(1,02,331)

జవాన్ 23,955 30,842 23,420 22,680

సంధ్య 35

(84,015)

గృహం 13,029 20,366 15,436 11,498

శాంతి

(76,177)

ఆక్సిజన్ 13,161 14,734 14,035 11,661

సప్తగిరి

(71,010)

నెపోలియన్ 3,086 4,748 2,942 724

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 3,041 5,853 5,585 3,170
తారకరామా

( 75,761)

జవాన్ 12,009 11,583 9,669 7,554